BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolbenheyer Mihály (Rimaszombat, 1794. máj. 10. – Nyustya, 1854.) ev. esperes. Rimaszombatban kezdte iskoláit. Osgyánban (1806–08.), Késmárkon (1808–13.), majd Pozsonyban tanult még. Háromévi nevelősködés után 1818-ban külföldre is ellátogatván, a tübingeni egyetemnek volt egy évig hallgatója. Miután hazatért, néhány hónapig az osgyáni →rektori állásban működött, de még 1819-ben lelkésznek választották Nyustyára. 1832-ben →esperesévé tette a →kishonti egyházmegye. – Művei: Mely hasznos és szükséges, hogy a nemes rendből származott prot. ifjak is híven tanulják a theologiát (Solennia… 1826.) Vitae Pauli →Schramko et Michaelis →Steigel (Uo. 1831.). Commentatio de decimis kishonthanis (Uo. 1842.) A protestantismus legerősebb védfala a tudományosság („Nógrádi ev. esperességi… ünnepély” c. évkönyvben). (Pest, 1844.)