BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kocsi ref. zsinat, az 1713. ápr. 2-án tartott vált nevezetessé, nem azért, mert itt iktatta be két évvel azelőtt megválasztott püspökét a →samarjai egyházkerület, mert ez csupán ünnepélyessé tette, hanem az itt hozott fontos határozatokért, melyek a →komjáti kánonokat voltak hivatva kiegészíteni. A hat szakaszra osztott határozatok között legfontosabb a presbyterekről és gondnokokról szóló külön szakasz, mely azt is elrendeli, hogy minden egyház válasszon legalább hat presbytert.