BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szentgyörgyi C. Dávid (?, 1628. v. 1629. – ?Déva. 1679. v. 1680.) ref. esperes. Tanult Gyulafehérvárt, ahonnan külföldre menvén, 1653 augusztusában az utrechti, 1656. máj. 17-én a leideni egyetemre iratkozott be, de csakhamar visszatért Utrechtbe és onnan jött aztán haza. Gyulafehérvárt lett →köztanító, 1659 februárjában pedig Marosvásárhelyen →rektor. Innen 1660 novemberében lelkésznek ment valahova, míg 1663-ban Dévára választották papnak, s már ez évben →esperesévé tette a →hunyadi egyházmegye. 1667-től Székelyudvarhelyen lelkészkedett, hol szintén viselt esperesi hivatalt az →udvarhelyi egyházmegyében. 1671-ben újból Déván foglalta el a lelkészi állást és vele együtt az esperesit is. – Művei: De Filii Dei incarnatione. (Utrecht, 1654.) – Nevezetes az Utrechtből 1656. júl. 23-án Coccejushoz írt levele.