BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kövesdi János (?, ? – Marosvásárhely, 1759. dec. 30.) ref. tanár, Sárospatakon tanult, ahonnan 1714-ben →rektornak vitték Pápára, de még abban az évben külföldre ment és Halléban lett egyetemi hallgató. Hazájába visszatérve, 1718-ban ismét előbbi hivatalában alkalmazták Pápán. Innen választották 1720 őszén tanárnak Marosvásárhelyre, ahol előbb 1739. aug. 15-én történt lemondásáig, majd miután kérelmére 1745. szept. 5-én visszahelyezték, haláláig működött. – Műve: Készülő nóta… (Hosszú verses búcsúztató gr. Gyulai Ferenc temetésén, 1730.). (Kolozsvár, 1743.) – Apósa volt →Vásárhelyi Tőke Mártonnak.