BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hrabowszky György (Homokbödöge, 1762. márc. 8. – ?, 1825. ápr. 12.) ev. lelkész. Iskoláit 1773-ig Téten, 1784-ig Sopronban végezte, s miután ettől fogva lelkészi hivatalt töltött be Uraiújfaluban, ezt elhagyva, 1786 nyarán külföldre távozott, hol júl. 24-től a wittenbergi, 1787 áprilisától a hallei egyetemnek volt hallgatója. Hazajővén, 1788 végén várpalotai, 1795 tavaszán kissomlyói, 1803-ban pedig lajoskomáromi lelkész lett. Az →alsóveszprémi egyházmegye 1791-ben a →pesti zsinatnak póttagjává, 1803 októberében →esperesévé választotta. Erről a hivataláról 1812-ben lemondott. – Tevékeny írói munkásságot fejtett ki, melynek nyomtatásban megjelent termékei: Jobb egyházi embernek kevés tudománnyal bírni, de a kevéssel használni, mint sokat tudni, de a sok tudomány mellett mind az emberiség, mind a keresztyénség reguláit elhibázni (Név n. →Rát Mátyás ellen). (Pest, 1787.) Evangeliumos könyv, melyben a vasárnapok és a jeles innepekre rendelt evangeliumi szakaszok magyaráztatnak (németből). (Bécs, 1789.) (II. kiad. 1793.) Jeles ünnepekre való kérdések (Seiler után). (Veszprém, 1789.) A haza szeretete (Prédikáció →Szaicz Leó cáfolására). (Uo. 1790.) Hálaadó prédikáció… II. Leopold megkoronáztatásának innepén. (Bécs, 1791.) A szentlucai új szállóknak eredetek (Ford.). (Veszprém, 1792.) Fock bécsi ev. superintendensnek az igaz hazafiságról mondott szent beszédei (Ford.). (Uo. 1793.) A palotai ev. árvaház felszentelésekor tartott istentiszteletnek rendi. (Uo. 1793.) A szegényekhez… való irgalmasságnak édes gyümölcseire emlékeztető prédikáció. (Uo. 1795.) Zakariás böjtje… (Versben). (Szombathely, 1797.) A dunántúli ev. aug. conf. superintendentia prédikátorai. (Veszprém, 1806.) A gyilkosul megöletett XVI. Lajos francia királyról tartott gyászbeszéd… (Bécs, 1815.) Gyászverseket írt Simonyák Julianna, Szakonyi János, Berzsenyi Julianna és →Perlaky Dávid halálára. Kéziratban is maradtak művei, többnyire egyháztörténeti tartalommal, legnevezetesebb közülük: „Presbyterologia azaz: tul a dunai A. C. levő ev. superintendentia prédikátorai…”

Irodalom: Életrajza (Tudományos Gyűjtemény, 1826. VI-VII.).