BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szöllősi Antal (Makó, 1825. – Makó, 1899. ápr. 10.) ref. lelkész. Makón tanult. Innen Debrecenbe ment, hol az 1847–48. tanévben →köztanító volt. Azután →káplán, majd lelkész lett szülővárosában. – Választmányi tagja volt a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. Önálló kiadványai és nagyobb dolgozatai, melyek arról tanúskodnak, hogy ha nem is művelte szakszerűen a magyar protestantizmus történelmét, széles körű ismereteket szerzett annak terén: Nazarénusok (Két prédikáció). (Hódmezővásárhely, 1870.) A nazarénusokról. (Debrecen, 1871.) →Sibolti Demeter (P. E. I. L., 1888.). Viszonválasz helyett appelláta (→Thury Etele ellen uo. 1891.). A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1598-iki törvénykönyve (Könyvismertetés uo. 1892.). Thury Etele „Dragoni Gáspár”-ja (Uo. 1896.). Még egyszer Dragoni (Uo. 1896.).