BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dézsi Lázár György (Dés, ? – ?Nagyenyed. 1773. okt. 25.) ref. püspök. Désen tanult egy ideig. Nagyenyeden folytatta iskoláit, míg 1736-ban külföldre ment s ezévi szept. 17-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be hallgatónak, melyen 1738 nyarán is ott volt még. Hazatérve, Alsórákoson, 1740-ben pedig Nagyenyeden lett pap. A →nagyenyedi egyházmegye 1758-ban →esperesnek, az →erdélyi egyházkerület 1765-ben →főjegyzőnek választotta. Ez utóbbi minőségében 1767 júniusában püspökségre következett. de esperesi állását is megtartotta. – Művei: De libro vitae (Apoc, III. 5.). (Oderafrankfurt, 1738.) Halotti tanítás Bíró Anna asszony felett. (Kolozsvár, 1753.) Halotti prédikáció Toroczkai Péterné Keczeli Borbála felett, 1757. (Uo. 1759.) Oratio exequialis super funere Petri Toroczkai (Az előbbinek függeléke). A kegyes beszélgetésről íratott oktatás (Osterwald után ford.). (Nagyszeben, 1761.) Hór hegye… (Gyászbeszéd →Hermányi Dienes József felett.) (Kolozsvár, 1763.) Kéziratban maradt munkája is volt. Gyászverset írt az id. →Verestói György halálára (1765.).