BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Széki prot. zsinat, 1554-ben vagy legkésőbb 1555-nek az elején tartotta az →erdélyi magyar ev. egyházkerület, s ha a máshova elhelyezni nem tudott „Confessio… omnium pastorum… in Hungaria et Transsylvania” itt jött létre, akkor szászok és tiszántúliak (bizonyosan szatmárvidékiek) is részt vettek benne. Tamás, a kerület →szuperintendense elnökölt rajta, s végzései közt mindjárt az elsőben állást foglalt →Stancarus ellen, kinek aztán az elleni támadásait →Dávid Ferenc védte ki külön könyvben.