BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Széki ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, másképpen →dobokai vagy →rettegi, az 1557-ben még evangélikus testületből hamarosan reformátussá lett. Mint ilyen, a magyarság egy jelentékeny részének antitrinitarizmusra térése miatt már a XVI. században kénytelen volt egyesülni a →dési egyházmegyével, melytől csak 1624-ben vált el, mintegy 39 anyaegyházzal. A XVIII. század közepe táján 54, vége felé 57, 1840 körül 50, a XIX. század végén 38 anyaegyháza volt. Az 1903. évi →egyházkerületi rendezkedés után, melynek folytán kizárólag Szolnok-Doboka vármegye területén maradtak egyházai, s a Kolozs és Beszterce-Naszód vármegyeieken kívül Szolnok-Doboka vármegyeiek is vétettek el tőle, pár egyház viszont a →nagysajói egyházmegyéből csatoltatott helyettük ide, egyházainak száma 31 lett, míg az imperium-változás utáni rendezéskor három elvétetvén tőle, egy pedig anyásítatván, ekkor 29 lett. Legnevezetesebb közülük a széki, mely sokáig két lelkészt tartott. – →Esperesei közül a következőknek ismerjük a nevét: Diószegi Péter széki l. 1624-től (1637.), Szikszai István rettegi, széki l. (1640.) (1646 jún.), Kézdivásárhelyi István rettegi, széki l. 1653-tól (1664 jún.), →Tiszabecsi Gáspár rettegi, széki l. 1665–1679, Széki V. Mihály bálványos-váraljai l. 1679-től (1680.), Kézdivásárhelyi Péter széki l. 1687–1693, →Rozgonyi P. János széki l. 1694–1708, Enyedi Mihály magyardécsei l. 1709-től (1720 máj.), Margitai P. János bálványosváraljai l. 1724–1754, →Zágoni Aranka György széki l. 1755–1767, Ráskai Sámuel almásmálomi l. 1767–1773, Szathmári György bálványosváraljai l. 1773–1779, Szentsimoni F. János melegföldvári, széki l. 1779–1802, Miskolci József (1791-től helyettes), Török István (I.) széki l. (1798-tól helyettes) 1802–1816, Erdei Sámuel bethleni l. 1817–1826, Török István (II.) széki l. (előbb helyettes) 1826–1842, Szász Ferenc bethleni l. 1842–1844, Végh András magyarfrátai l. 1844–1851, Balázs József almásmálomi l. 1851–1855, Báthori Dániel széki l. 1855–1886, Somkereki Miklós széki l. 1886–1904, Sófalvy Károly rettegi l. 1904–1926, Lőrincz János bálványosváraljai, szamosújvári l. 1926–1942, Kiss János magyardécsei l. 1942–19… Farkas Károly…