BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csecsetka Sámuel (Besztercebánya, 1818. aug. 2. – Selmecbánya, 1896. okt. 22.) ev. tanár. Tanult szülővárosában, Miskolcon, Selmecbányán. A teológiát Pozsonyban s az 1843–44. tanévben Jenában végezte. Hazajötte után nevelősködött 1851-ig, amikor gimn. tanár lett Selmecbányán. Innen 1856 májusában a pozsonyi teol. akadémiához ment az egyháztörténet és egyházjog tanárának. Miután később igazgatói tisztet is töltött be, 1896 nyarán nyugalomba lépett. – Művei: A pozsonyi ev. főiskola történetéből (Theol. akadémia évkönyve, 1886.). Magyarhoni ev. egyház-jogtan (3 k.). (Pozsony, 1888–92.)