BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyürky (1905-ig Glauf) Pál (Csetnek, 1849. – ?, 1936. ápr. 17.) ev. lelkész. A teológiát Eperjesen végezte. Azután rozsnyói segédlelkész, majd nyíregyházai tanár, 1875-ben rimaszombati lelkész lett s egyszersmind vallástanár az ottani egyesült prot. gimnáziumban. A →kishonti egyházmegye 1890-ben →esperesnek, a →tiszai egyházkerület később főjegyzőnek választotta, de ez utóbbiról 1906-ban lemondott. 1898-ban megteremtette az egyetemes →nyugdíjintézetet s ennek hosszú időn keresztül ügyvivője volt. →Egyházmegyéjének cseh uralom alá jutása után kénytelen volt odahagyni esperesi tisztét, s 1928-ban lelkészi állásáról is nyugalomba lépett. Cikkei egyházi lapokban jelentek meg. Külön kiadott művei: Kihívott védelem. (Rimaszombat, 1904.) Felvilágosítás a magyarországi ág. h. ev. egyházközségekhez intézett Körirat tévedéseiről. (Uo. 1909.)