BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hebler Mátyás (Korpona, ? Nagyszeben, 1571. szept. 18.) ev. püspök. 1546-tól Wittenbergben tanult, honnan magisteri címmel térvén vissza, 1551-től →lector, 1552-től →rektor, 1553-tól →prédikátor, 1555-től →elsőpap volt Nagyszebenben. 1556. jún. 25-én püspökké választatott s e minőségében nemsokára a reformátusokkal, azután meg az unitáriusokkal szemben kellett síkra szállnia. A →gyulafehérvári második hitvitán bírói minőségben szerepelt. – Az 1561. évi →medgyesi zsinatnak az úrvacsoráról szóló hitvallását, mellyel →Melius egy külön könyvben foglalkozott, ő szerkesztette és az azt helybenhagyó véleményekkel együtt előszóval ellátva 1563-ban ő bocsátotta közre. Szerzett még egy vagy két polemikus művet.