BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hebsacher Ezékiel (?, ? – ? ?) ev. lelkész, württembergi származású, ki Magyarországra kerülvén, 1588-ban Miszlókán lelkészkedett, de már 1590 novemberében Eperjesen másodpap, 1597 áprilisában pedig →elsőpap volt. 1602 májusában →esperes választotta az →öt szabad kir. városi egyházmegye. Legkésőbb 1607-ben halt meg. – Műve: Christliche und wahrhaftige Auslegung des hochtröstlichen Spruches Christi Matth. 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Bártfa, 1599.)