BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bogácsi ev. káptalan, az erdélyi szász egyházban, a 16. század vége felé keletkezett s közigazgatósági hatóság gyanánt az 1861-ben végrehajtott rendezésig létezett, amikor is a →medgyesi részben a →segesvári egyházmegyébe helyeztetett. A 18. század folyamán 24 egyházból állott. Ezek nagyobb részükben Kisküküllő, kisebb részükben Nagyküküllő vármegye területén feküdtek.

Irodalom: Marienburg Frigyes: Gedenkbuch des Bogeschdorfer Capitels (Archiv des Vereines… XIX. k.). Dékánjai és lelkészei névsora uo. XXI. k.