BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nádasdy Tamás (Buda, 1498. – ?, 1562. jún. 2.) az első protestáns nádor, az előbbinek nagyatyja. Bolognában és Rómában tanult, s a II. Lajos kancelláriájában kezdte pályáját. A mohácsi vész után a Ferdinánd pártjára állott. 1529-ben török fogságba került, melyből kiszabadulva, kényszerűségből a János király híve lett, azonban 1534-ben ismét Ferdinándhoz pártolt. 1537-ben horvát bán, 1540-ben országbíró, 1553-ban báró, 1554-ben nádor lett. – A reformációnak egyik legnagyobb pártfogója volt Magyarországon, ki a saját birtokain mindenütt buzgón előmozdította annak terjedését, Újszigeten pedig 1535 körül iskolát és 1537-ben nyomdát állított. Melanchthonnal is levelezett, s különösen →Dévai Bíró Mátyás és →Sylvester János működését segítette elő hathatósan.

Irodalom: Horváth Mihály: N. T. élete (1838.). Károlyi Árpád és Szalag József: N. T. nádor családi levelezése (1882.). Payr Sándor: N. T. grófék (!) háztája (1895.), Uő.: Protestáns volt-e N. T.? (1914.)