BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nádasdy Pál (?, 1598. – ?, 1633. okt. 15.) ev. vallású főúr. Atyjának, a →csepregi colloquiumot létrehozó →Nádasdy Ferencnek (1555. okt. 5. – 1604. jan. 4.) halála után Vas vármegye főispánja, 1622-ben a dunántúli részek főkapitánya és kir. főudvarmester lett. 1625-ben grófi rangot kapott. – A →Bethlen Gábor szabadságharcaiban ő is részt vett hitfelei oldalán. Vallásos buzgóságának legemlékezetesebb jele „Áhítatos és buzgó imádságok” c. műve (Csepreg, 1631.).