BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Harsányi Sándor ifj. (Túrkeve, 1871. dec. 16. – Ligonier [USA], 1951. febr. 24.) ref. lelkész, az előbbinek fia. A gimnáziumot Iglón, Szarvason és Debrecenben, a teológiát ez utóbbi helyen 1894-ben végezte. Ekkor mindjárt Amerikába ment s ott először Cleveland-ben, 1898-ban Chicagóban, 1903-ban Homestead-ben, 1924-ben Ashtabula-ben, majd Yonkersben, végül Franklinben foglalt el lelkészi állást. 1915-ben bölcsészetdoktor lett új hazájában. 1944-ben nyugalomba vonult. – Művei: Székfoglaló egyházi beszéd (I. Kor. II. 2.). (Debrecen, 1894.) A prot. hit védelme Amerikában. (Cleveland, 1895.) Utazás a csillagok birodalmában (Két prédikáció). (Homestead, 1910.) Az amerikai ref. egyház törvénykönyve (Uo. 1910.) Az amerikai ref. egyház (Prot. Szle, 1910.). Amerikai–magyar ref. vallásttevő katechizmus. (Homestead, 1911.) Az amerikai ref. egyház története. (Uo., 1911.) Az amerikai magyar ref. egyház (Prot. Szle, 1912.), Jubilaeumi imádság és prédikáció. (Homestead, 1913.) A naini özvegyasszony fia. (Uo. 1913.) Ima és gyászbeszéd… (Uo. 1913.) Az Úr házának gyönyörűsége. (Templomszentelési ima és prédikáció). (Uo. 1914.) A háború átka és a béke áldása (Prédikáció és ima). (Uo. 1914.) Legyetek józanok, és a „bor” szó a bibliában. (Uo. 1915.) Meghalt a király (I. Ferenc Józsefről). (Uo. 1916.) Bibliai leckék. (Pittsburg, 1922.) Testvéri közösség az imádkozásban. (Ashtabula, 1925.)