BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Harsányi Sándor id. (Nagydorog, 1833. nov. 4. – Túrkeve, 1925. máj. (24) 23.) ref. lelkész, az előbbinek atyja. A gimnázium alsóbb osztályait Gyönkön, a felsőbbeket Kecskeméten 1854-ben végezte. Ekkor Debrecenbe ment teológiára, 1858-tól pedig →rektor volt Törökszentmiklóson. 1861-től Túrkevén, majd Debrecenben volt segédlelkész, míg 1865-ben Mikepércsre, 1867-ben Túrkevére választották lelkésznek. – Cikkeket írogatott s a következő művei vannak: Székfoglaló egyházi beszéd Túrkevében. (Debrecen, 1867.) A tiszántúli ref. egyházkerület és az ún. magyarországi prot. egylet. (Uo. 1872.) Vegyes tartalmú egyházi beszédek. (Uo. 1882.) Adatok a nagykuntúrkevei ref. egyház régibb és újabb történeteiből (Db. Prot. Lap, 1897–8.). – továbbá egy gyászima Kenéz Mihály felett (1864.). – →Kecskeméti Ferencnek és Révész Mihálynak apósa.