BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Harsányi Pál (Túrkeve, 1881. – ??) ref. esperes. A gimnáziumot 1898-ban Szarvason, a teológiát 1902-ben Debrecenben végezte. Ekkor →köztanító, majd gimn. segédtanár, 1903-ban →senior lett a kollégiumban. Miután a lipcsei egyetemet is megjárta, 1905-ben Olcsvaapátiba, 1907-ben Gyomára, 1930-ban Gyulára választották lelkésznek. 1921-től 1945-ig →esperese volt a →békés-bánáti egyházmegyének, s tagja 1922-től a →budapesti harmadik, 1928-tól a negyedik, 1939-től az ötödik zsinatnak, közben a konventnek. – Művei: Beköszöntő egyházi beszéd Olcsvaapátiban. (Debrecen, 1905.) Szeretet. (Uo. 1906.) Az üdv útja. (Uo. 1907.) Beköszöntő beszéd Gyomán. (Mezőtúr, 1907.) Evangeliumi elmélkedések. (Gyoma, 1908.) Az újszövetség bibliai szótára. (Uo. 1909.) Bizonyságtétel az Úrról. (Debrecen, 1911.) A gyomai ref. egyház története. (Mezőtúr, 1914.) Hétköznapi templomi imádságok. (Uo. 1915.)