BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Harsányi Nagy Jakab (? [Erdély], 1615. – ?, ?) ref. vallású diplomata. Nagyváradon tanult, ahonnan külföldre menvén, 1640. jún. 19-én a franekeri, 1642. okt. 6-án a leideni egyetemre iratkozott be. Visszatérvén hazájába, egyik tanár lett Nagyváradon. Ebben a hivatalában magára vonta a →szatmárnémeti nemzeti zsinatnak azt a határozatát, hogy →reversalist adjon engedelmessége és az újításoktól való tartózkodása felől. Hivatalától 1648-ban megválván, Törökországba ment, mint az erdélyi fejedelem ügyvivője. Miután ott eltöltött hét évet, Berlinbe került a nagy választófejedelem szolgálatába, ki őt tanácsosi rangban levelezőjének használta a keleti országokkal való érintkezéseiben, de amellett hathatósan közbenjárt üldözött magyar hitsorsosai érdekében. 1677-ben még élt. – Műve: Colloquia familiaria turcico-latina seu status turcicus loquens, in quo… religio, sectae et religiosi… repraesentantur ac notis necessariis illustrantur. (Berlin, 1672.)