BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kamarási László (Sorostély, ? ?, ?) ref. lelkész, az előbbinek fia. Tanult Nagyenyeden, hol →seniorságot is viselt. 1720-tól 1734-ig Désen lelkészkedett. Ezután külföldre ment s 1737. jan. 24-én Groningenben iratkozott be az egyetemre. Hazatérte után Vajdakamaráson lett lelkész, de csakhamar meghalt. – Műve: Igaz szolga bére (Gyászbeszéd Váradi Zsigmond felett). (Kolozsvár, 1730.)