BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hnilicenus János (Rajec, ? – ?, ?) ev. tanár. Trencsénben tanult, majd külföldre ment és 1658. jan. 26-án a wittenbergi egyetem hallgatói közé lépett. Visszajőve, 1663-ban →rektor, 1666-ban másodpap lett Zsolnán. Innen kiűzetvén, 1668-ban Tótprónára ment lelkésznek. További sorsa ismeretlen. – Művei: De universalibus. (Trencsén, 1657.) De lege Dei. (Uo. 1663.) De homine et imagine Dei in homine ante lapsum. (Zsolna, 1665.) De ministerio ecclesiastico et vocatione ministrorum ad munus ecclesiasticum. (Uo. 1666.) Üdvözlő verset írt Jackisius Illéshez (1659.).