BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kéri szerződés, a →tiszai ev. és a →tiszáninneni ref. egyházkerületek kiküldöttjeinek Abaújkérben 1830. máj. 6-án készített az a munkálata, mely az 1827. jan. 18-án Alsózsolcán egybegyűlt hasonló célú küldöttség véleményének szem előtt tartásával irányelveket állapított meg a két egyház lelkészeinek a másik felekezetű hívektől általában, valamint különös szolgálattételeik alkalmával követelhető járandóságaik tekintetében. Ez a munkálat az érdekelt egyházkerületek megerősítése után érvénybe is lépett s a →nagygeresdi egyezséggel együtt sokáig zsinórmértékéül szolgálta két felekezet egymás iránti eljárásának, ám 1900-ban hatályát vesztette egy egyetemes érvényű egyezség folytán. Szövege közölve a P. E. I. L. 1862. évi folyamában és a ref. konvent 1893. márciusi jegyzőkönyvében, azóta még máshol is.