BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Academica promotio, közös neve mindazoknak az anyagi hozzájárulásoknak, melyek a magyarországi prot. lelkészjelöltek külföldi tanulmányait segítették elő. Az illető egyetemek alapítmányain kívül hazai főurak, nemesek, polgárok, lelkészek, egyes városok adományaiból került elő az esetek többségében, de igen gyakori volt az is, hogy az ifjak, mint →akadémikus rektorok szerezték össze a szükséges összeget, sőt az említett adományozások lassankénti megszűnésével utoljára már egyedül ez szerepelt a.p. néven.