BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abrahamides Izsák (Horhát, ? – ?Bajmóc, 1621. szept.) ev. püspök. Horháton nyerte első oktatását. Azután négy évig Selmecbányán, kettőig Besztercebányán, kettőig Bártfán és szintén kettőig Mosócon tanult. Majd a prágai egyetem hallgatója volt, melyen két év múlva magisteri címet szerzett. 1578-ban Lipcsébe ment s onnan egyévi tanulás után Bécsbe, hol négy évet töltött tanítással. Ezután három évig a császári udvarban volt valami állásban, míg 1586-ban zólyomi →rektor, 1589-ben körmöcbányai városi jegyző lett. Innen 1595. nyár elején Horhátra hívták lelkésznek, később pedig Bajmócon foglalt el hasonló állást, s itt a préposti címet is viselte. Az 1610-i →zsolnai zsinat a pozsonyi, nyitrai és barsi szlovák egyházközségekből alakított egyházkerületnek első püspökévé tette. – Művei: Luther kátéja szlovákra fordítva (→Láni Illés és →Melik Sámuel társaságában). (Lőcse, 1612.) Oratio exequialis… Georgio →Thurzoni… (Uo. 1617.) Kéziratban is maradtak prédikációi.