BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abaúj-zempléni ev. egyházmegye, a →szlovenszkói keleti kerületben, a trianoni békeszerződés után a →hegyaljai és →tiszavidéki egyházmegye határon kívüli egyházaiból alakult. Nemcsak a nevében foglalt két vármegyére terjedt, hanem a tőlük keletre eső többi vármegyére is, úgyhogy első →esperesének is az ungvári lelkészt, Margócsy Aladárt választotta meg. Anyaegyházai száma 11 volt, mégpedig Abaújtornában 5, Zemplénben 4, Ungban 1, Beregben l, de leány- és fiókegyháza rengeteg sok volt. Ezekből 1938-ban visszakerült négy egyház, melyek azonban csak 1945-ig tartoztak ide.