BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ács (Aachs) Mihály id. (Csepreg, 1646 – Nemescsó, 1707. december) ev. esperes. Hazai tanulása befejeztével külföldre ment, ahol a tübingeni egyetemre 1666-ban iratkozott be. Onnan 1669-ben hazatérve, Győrött lett →rektor, de 1671-ben elűzte a protestánsokra bekövetkezett üldözés. Egy ideig hivatal nélkül volt, míg 1673-ban Farádra ment papnak. 1674-ben újra bujdosásba kényszerült s csak 1681-ben kapott lelkészi állást Vadosfán. Innen mehetett aztán tábori papnak a →Thököly hadseregébe. 1686-tól Nemescsón, 1701-től Devecseren lelkészkedett. 1706 elején →esperessé választotta a →kemenesaljai egyházmegye. Ez év tavaszától Nagysimonyiban, 1707-től ismét Nemescsón volt lelkész. – Művei: Fontes calvinismi obstructi… (Tübingen, 1669.) Zengedező mennyei kar (Énekgyűjtemény). (Lőcse, 1696.) (Több kiadást ért.) Aranylánc… (Imakönyv). (Uo. 1696.) (Sok kiadása van.) Boldog halál szekere… (Strassburg, 1701.) (Négy kiadása jelent meg.) – Üdvözlő verset írt →Sárosi Andráshoz (1669.).

Irodalom: Payr Sándor: Öreg Á. M. (Ev. Egyház és Iskola, 1898.)