BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szászsebesi ev. káptalan, az →erdélyi kerületben, kezdettől fogva létezett, s a két →surrogatiájában (szászvárosi és székási) levő 11 egyházzal együtt a XVIII. században összesen 26 egyházat, de közöttük két reformátust is foglalt magában. Ez utóbbiak 1850-ben illetékes felsőségük alá kerültek.

Irodalom: Amlacher: Damasus Dürr, ein ev. Pfarrer und Dechant des Unterwälder Kapitels (1883.), Uő: Ein Verzeichnis der Liegenschaften der ev. Kirchengemeinden des Unterwälder Kapitels aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Korrespondenzblatt… 1887.), Kootz: Kirchenvisitationen im siebenbürgisch-deutschen Unterwald (A gimnázium 1891-i értesítőjében).