BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szászsebesi ev. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, a hasonló nevű káptalanból, két →surrogatiájából és pár →püspöki vizsgálat alatti egyházközségből alakult 1861-ben, amikor is 29 anyaegyházból állott, de azután 25-re szállott a számuk. Közülük tíz Alsófehér, tíz Szeben, három Hunyad, egy Kolozs, egy pedig Torda-Aranyos vármegyében fekszik. Nevezetesebb egyházai Szászsebesen és Kolozsvárt vannak, amannak kebelében algimnázium is volt.