BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veresegyházi Tamás (Debrecen, 1643. – Debrecen, 1716. márc.) ref. püspök. Debrecenben tanult, 1665-ben kezdve a felsőbb osztályokhoz, majd miután →rektor volt Biharon, →köztanítói, contrascribai és →seniori tisztet viselt. Külföldre menvén. 1672. júl. 9-én Oderafrankfurtban, aug. 17-én Marburgban, 1673-ban Zürichben, 1674. jan. 29-én Baselben iratkozott be az egyetemre. Ez utóbbin májusban teol. Doktorságot szerezvén, ez év júliusában Boroszlóban időzött, valószínűleg átutazóban, de még ez év nyarán hazajött s egy évet körülbelül tanári hivatalban tölthetett Debrecenben. Majd 1675 őszétől Nagykárolyban, 1678-ra Biharpüspökiben 1681-től Biharon, 1684-től Hajdúszoboszlón, 1686 júniusától Debrecenben lelkészkedett. Itt 1709 végétől hely nélkül volt, míg 1711 augusztusában újra alkalmazták, szept. 20-án pedig a püspöki állást is elfoglalta. – Művei: De praedestinatione Dei et electione sanctorum (2 r.). (Zürich, 1673.) Defensio thesium… de providentia Dei. – Üdvözlő verset írt →Pápai Páriz Ferenchez (1674.), gyászverset →Szenci A. Pálról (1691.) és →Szilágyi Mártonról (1700.).