BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veresmarti Gáspár (?, ? – Kolozsvár, 1668. eleje) ref. püspök, Debrecenben tanult. hol 1624. nov. 26-án lépett a nagyobb diákok sorába, s később →contrascribai. 1631 őszén →seniori tisztet viselt. A következő év elején külföldre indult és ápr. 29-től Franekerben gyarapította ismereteit. 1633-ban tért vissza s ez év őszén →rektor lett Marosvásárhelyen, 1635-ben pedig lelkész Székelyudvarhelyen. Itt csakhamar →esperessé választotta az →udvarhelyi egyházmegye, de pár év múlva ismeretlen helyre, 1641 áprilisában Marosvásárhelyre ment lelkésznek, hol 1642-ben a →marosi egyházmegye tette esperesévé. 1648-ban Fogarason, 1650 tavaszán Kolozsvárt foglalt el papi állást. Ez utóbbi helyen 1653 tájától a →kolozskalotai egyházmegyének volt esperese. Ezt a hivatalt megtartotta akkor is. amikor 1661 áprilisában püspökségre emelte a közzsinat. – Műve: Oratio funebris (gr. Bethlen Krisztina felett. A Temetési pompa” c. gyűjteményben). (Debrecen, 1632.)