BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Romániai szlovák ev. egyházmegye, a szász egyházkerületben, amelyhez azért csatlakozott, amiért megalakult, ti. magyarellenes érzelmei folytán. Szervezetten 1933 óta létezik, s mindössze az előbb az aradi és bánsági egyházmegyékhez tartozó három egyházból (négy lelkésszel) áll. Első esperese volt Kmety Pál nagylaki lelkész 1933–1936.