BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Warga János (Szigeti) (Kovácsvágás, 1804. jan. 8. – ?, 1875. jan. 10.) ref. tanár. Miután 1828-ig Sárospatakon tanult, egy tanévet Eperjesen töltött, ahonnan visszatérvén Sárospatakra, ott →köztanítói tisztet viselt 1833 tavaszáig, midőn Nagykőrösre választották tanárnak. Mielőtt elfoglalta volna állását, külföldre látogatott el, hol főként a berlini egyetemen időzött, de még ez évben visszatért. A Magyar Tud. Akadémia 1835-ben levelező taggá, a →dunamelléki egyházkerület 1836-ban, a →dunántúli 1838-ban tanácsbíróvá választotta. 1874-ben nyugalomba vonult. – Szorgalmasan dolgozott a neveléstan és bölcsészet, valamint a tankönyvirodalom mezején. – Egyházi vonatkozású művei: Ker. tanítás húsvét másodnapján. (Kassa, 1832.) Az erkölcsiség vagy vallásosság szemlélése. (Kecskemét, 1841.) Neveléstan. (Uo. 1843.) (II. kiad. 1861.) Bibliai történetek (Tankönyv). (II. kiad. Pest, 1855., IV. kiad. 1861.) Bölcsészettan (2 k.) (Kecskemét, 1853–54.) (II. kiad. Pest, 1861.) Bibliaismeret (Tankönyv). (Pest. 1859.) (IV. kiad. Budapest, 1874.) Az ethika elemei. (Pest, 1863.) A bölcsészettan történetének alapvonalai. (Uo. 1863.) (II. kiad. uo. 1866.)

Irodalom: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Sz. W. J. felett (1875.)