BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Warga Lajos (Kolozsvár, 1835. aug. 19. – Sárospatak, 1900. máj. 17.) ref. tanár. Kolozsvárt 1842 őszén kezdett tanulni. A szabadságharc megszakította iskoláit, s ekkor kereskedői pályára lépett. Ám öt év múlva újra tanuláshoz fogott és már 1856-ban elvégezte a gimnáziumot, 1860-ban pedig a teológiát. Miután egy évig →köztanító volt, külföldre ment s 1861. okt. 22-től Jenában, majd Berlinben és Zürichben gyarapította ismereteit. Két év múltával hazatérve, egy ideig nevelősködött, 1865-ben pedig gimnáziumi tanár lett Hódmezővásárhelyen. 1867-ben ismét nevelőséget vállalt, de már 1868 elején akadémiai magántanári állást foglalt el Sárospatakon, hova még ez évben rendkívüli, a következőben rendes →teol. tanár választatott az egyháztörténelmi tanszékre. – A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak kezdettől fogva választmányi tagja volt. – Egy „Képes játékkönyv”-ön kívül a következő műve van: A ker. egyház történelme (I. k. Sárospatak, 1880., II. k. 1884., III. k. félbenmaradt), mely átdolgozott kiadása a kézirat gyanánt nyomtatott „Ker. egyháztörténelem”-nek (2 k. 1870–76.), és amelyet befejezett a teljes egészében átnézett →Zoványi Jenő (3 k., 1905–8.). Megjelent még tőle: Emlékezés az 1790–91. évi országgyűlés XXVI. törvénycikkének keletkezésére… (Sp. Lapok, 1891.).

Irodalom: Radácsi György: W. L. emlékezete (1902.)