BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Belohorszky Gábor (Tótpróna, 1836. szept. 18. ?, 1922. jan. 19.) ev. esperes. Tanult Modorban és Pozsonyban, hol a teológiát is végezte 1857-ben. Ettől fogva nevelősködött, majd a bécsi prot. teol. fakultáson folytatta tanulmányait. Hazatérve előbb segédlelkész volt szülőhelyén, 1860-tól pedig lelkészkedett, 1864 májusáig Lugoson, azután Újvidéken. A →bács-szerémi egyházmegye 1871-ben al-, 1873-ban főesperesévé választotta. Tagja volt a →budapesti első zsinatnak. 1911-ben nyugalomba lépett. – Több egyházi lapba írt cikkeket s a következő művei jelentek meg: Predigt am Reformationsfeste. (Lugos, 1861). Confirmanden-Unterricht. (Pest, 1864.) (XI. jav. kiad. „Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein” c. alatt 1912-ben, szerbül 1869-ben, magyarul „Vallástanítás kérdésekben és feleletekben ev. konfirmandusok számára” c. alatt 1890-ben, 2. kiad. „Ev. konfirmandusok könyvecskéje” c. alatt 1896-ban.) Prédikáció az ipolyszelei templom fölszentelésekor (Szlovákul). (Túrócszentmárton, 1870.) Eine neue ev. Augsb. Conf. Superintendenz für die Königreiche Kroatien und Slavonien. (Újvidék, 1884.) Die königl. Freistadt Neusatz nebst einer kurzgefassten Geschichte der hiesigen ev. Kirchengemeinde. (Uo. 1886.) A theologiai rendszer. (Uo. 1903.) Még egy német prédikációja jelent meg 1890-ben.