BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Perlaki József (Sajógömör, 1701. – Nemeskér, 1749. okt. 30.) ev. püspök, az előbbieknek nagybátyja. Tanult Osgyánban, Csetneken, Besztercebányán, Győrött és Sopronban. Nevelősködés után külföldre menvén, 1725. okt. 28-án a wittenbergi egyetem hallgatói közé iratkozott. Hazajőve, 1729-től Győrött →conrector volt, majd 1731-től lelkész Nemeskéren, 1746. ápr. 23-tól pedig a →dunántúli egyházkerületnek püspöki tisztét is vitte. – Művei: Néhai Zsankóházi Zsankó Boldizsár úrnak… élete párjának, Kisfaludi Anna asszonynak… eltakaríttatásának megtiszteltetése. (Hely n. 1735.) Az Úr Jézus nevében (Gyászbeszéd Seregély Péterné Kis Judit felett). (Hely n. 1737.)

Irodalom: Payr Sándor: A Perlakiak négyszázados ároni háza (1905.).