BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Perneszi András (Osztopányi) (?, ? – ?, ?) ev. nemes, ki 1569-ben tagja volt az országgyűlés határvizsgáló bizottságának, valamelyik vármegyében főjegyzőséget viselt, majd mint gr. Salm Gyulának főservitora, 1577-ben alsólendvai várkapitányságot viselt. Mint ilyen, 1579-ben részt vett a →Bornemisza Pétertől megsértett Salm Gyula grófnak amaz elleni cselekvésében, s ennek eredményéül írta következő művét: Választétel a Bornemisza Péter levelére… (Nagyszombat, 1579.)