BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bucsics Mihály (?, ? – ?, ?) horvát ref. lelkész, stenjeveci pap és vaskai főesperes korában kezdte hirdetni az evangéliumi elveket, onnan való eltávolítása után pedig Zrínyi György pártfogásával a muraközi Belicán kapott lelkészi állást. A művein botránkozó 1574. márc. 8-i zágrábi róm. kat. egyházmegyei zsinat azokat elkobzásra és megégetésre, őt magát kiközösítésre ítélte. – Művei: Újszövetség (Horvátul). (Drávavásárhely, 1573.) Ker. káté (Horvátul). (Uo. 1753.) Contra praesentiam corporis et sangvinis Christi in sacramento eucharistiae. (Uo. 1573.)