BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Búcsúztatás, régebben az összes, jelenleg csak az alsóbb néposztályoknál dívó szokás, mely szerint temetésen a halott nevében a lelkész vagy a kántor versben vagy prózában búcsút mond egyenként a gyászolóknak. Újabb időben jórészben kiment a divatból, ami jó bizonysága a nép értelmi fejlődésének. Jelentek is meg ilyenek régtől fogva bőségesen.