BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Incze József (Kézdimártonfalva, ? – ?Kovászna, 1852.) ref. esperes. Honi tanulmányai befejeztével külföldre ment s 1814-től a göttingeni egyetemen gyarapította ismereteit. Hazatérte után Kovásznán lelkészkedett. 1845-ben →esperesévé választotta az →orbai egyházmegye. – Művei: az Erdélyi Prédikátori Tárban megjelent prédikációján kívül: A szeretett ifjú (Gyászbeszéd Vajna Mózes felett). (Brassó, 1817.) Halotti oratio Székely Krisztina Benkő Gáborné felett. (Uo. 1818.) A nemes ifjú (Gyászbeszéd Bartók Béniám felett). (Uo. 1821.) Halotti oratio Vajna Antal felett. (Uo. 1823.) Elég szép, aki jó (Gyászbeszéd Kis Anna felett). (Uo. 1836.) A jól használt ifjúkor (Gyászbeszéd Gyárfás Miklós felett). (Uo. 1838.)