BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsőhernádi ev. egyházmegye, a római katolicizmusból átjőve még az üldözések alatt is megvolt egy ideig. 1655-ben azt határozta, hogy miként eredetileg német és szlovák papjai közt váltakozandónak mondta volt ki az →esperesi hivatalt, úgy ezentúl az ev. és ref. papok fogják benne egymást kétévenként felváltani. 1683-ban való újraalakulásakor megint kimondta ezt, s 1685-ben tényleg az ekkorra már kettőre apadt ref. papok egyikét választotta meg, ám 1687-ben mégis felhagyott e szokással. Többnyire 13 anyaegyháza volt, melyek a Hernád felső folyása mentén, kivált a bal partján terültek el. →Esperesei közül a következőkről tudunk: Raab Bálint szepessümegi l. (1614.), Klein Kelemen ábrahámfalvi l. 1650 k., Lomnici Gál haraszti l. 1663-ig, Petrides János ötösbányai és vereshegyi l. 1685–1687.