BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mihályko János (Eperjes, ? – ?, ?) ev. lelkész. Eperjesen kezdte iskoláit. Még Bártfán és 1591-től Nagyőrön tanult, 1593 őszén pedig lelkész lett Eperjesen. Ekkor Wittenbergbe menvén fölszenteltetni magát, ott ennek napján, okt. 21-én az egyetemre is beiratkozott, de bizonyosan nemsokára hazajött. Körülbelül 1613-tól a Thurzóknak volt udvari papjuk Szepesvárában. s mint ilyen volt jelen 1614-ben a →szepesváraljai zsinaton. Később Széchy György hívta udvari papjának Murányba, de további sorsáról nem tudunk. – Művei: Az örök életnek szép és gyönyörűséges nyári idejéről való könyvecske (Zaderus Jakab után németből ford.). (Bártfa, 1603.) Magyarázatja az evangéliumoknak… (Pauli Simon után latinból ford., név n.). (Uo. 1608.) Ker. istenes és ájtatos imádságok (→Pázmány állítása szerint jó része tőle van átvéve). (Uo. 1609.) (Több kiadást ért, melyekhez 1630-tól nem tőle származó énekek csatoltattak.) Hét prédikáció az Isten fiainak örök életekről (Pollio Lukács után németből ford.). (Uo. 1612.)

Irodalom: Zoványi Jenő: Pauli Simon postilláinak fordítója (MKSz. 1940.).