BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mihó László (Kiskunhalas, 1817. – Cegléd, 1855. aug. 15.) ref. lelkész. Kiskunhalason kezdett tanulni. A felsőbb osztályokat Debrecenben végezte, s azután külföldre menvén, a bécsi prot. teol. intézetnek volt hallgatója. Hazájába visszatérve, 1841-től több helyen →káplánkodott, utoljára Kecskeméten, hol 1848-ban visszaállították kedvéért a másik lelkészi állást s őt kiáltották ki reá. Cegléden halt meg, hol látogatóban járt. – Művei: Egyházi beszéd… Magyarhon szerencsés átalakulása emlékére… (Kecskemét, 1848.) Egyházi beszédek. (Uo. 1851.) Egyházi beszéd… confirmatióra előkészítésül. (Uo. 1853.)