BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mikes-féle pontok, az erdélyi római katolikusok részéről Mikes Mihály által I. Lipóthoz 1699. márc. 29-én benyújtott jegyzékükben felsorolt állítólagos sérelmeik orvoslására a →Leopoldinum Diploma intézkedéseinek felforgatásával ugyanazon év őszén kiadott rendelkezések. Ezek szerint a tizedekből papoknak kijáró illetmények ezentúl a római katolikus papoknak fizetendők, nem a protestánsoknak; e hivatalokra fölterjesztendő három jelöltnek egyike mindig római katolikus legyen; a városokban és a községekben úgy a tanácsban és tisztségekben, valamint a céhekben is egyenlő számmal legyenek a római katolikusok és protestánsok. Amellett, hogy a jogegyenlőség örve alatt, amelyik nem rablás volt, valamennyi intézkedés csupa megcsúfolására szolgált a jogegyenlőségnek, a legutolsó egyenesen azt az eredményt vonta maga után, hogy elsorvasztotta, a végén pedig tönkretette Erdélynek virágzó iparát. Volt még két pontja, de egyik sem fontos.