BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mikler Károly (Nagykároly, 1872. aug. 16. – Balatonfüred, 1955. jan. l.) ev. tanár. A gimnáziumot 1891-ben Nagykőrösön, a jogot 1895-ben Budapesten végezte. Államtudományi, majd jogi doktorságot szerzett. Rövid idei hivatalnokoskodás után 1897-ben jogakadémiai tanár lett Eperjesen, s mint ilyent, 1908-ban magántanárrá habilitálta a kolozsvári egyetem. Az ország új határainak kialakítása után Miskolcra költözvén a jogakadémia, ott működött 1924-ben történt nyugalomba léptéig. Attól kezdve Budapesten lakott. – 1927-től 1937-ig →felügyelői tisztet viselt a →budapesti egyházmegyében. 1915 óta választmányi tagja a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. 1906-tól 1924-ig jegyzője volt a →tiszai egyházkerületnek. – Művei az egyházi irodalom mezején: Magyar ev. egyházjog. (Budapest, 1906.) Az 1848. XX. tc. elvi kérdései és végrehajtásának gyakorlati követelményei. (Uo. 1917.) Pfarrerwahl in der ev. Kirche in Ungarn (Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, XVIII.).