BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bocsor Lajos (Tengőd, 1840. júl. 7. – ?Tengőd, 1904. ápr. 7.) ref. esperes. Tengődön kezdett tanulni. 1850-től Pápán, 1857-től Kecskeméten, 1860 február végétől újra Pápán, ez év őszétől Pesten folytatta tanulmányait. 1862-ben elvégezvén a teológiát, ez év őszén →akadémikus rektor lett Pátkán, 1863-ban tanár Gyönkön, hol 1870 júliusától magyar lelkész volt. Innen 1879 júliusában Tengődre ment papnak. 1892 nyarán →esperes választotta a →tolnai egyházmegye.Művei: Biblia-ismertetés (Tankönyv). (Szekszárd, 1865.) (III. kiad. „Biblia-ismertetés és bibliai földrajz” c. alatt, új kiad. 1888.) Egyháztörténelem (Iskolai és magán használatra). (Pest, 1869.) Egyháztörténelem (A gimnázium 4. osztálya számára). (Kecskemét, 1878.) (II. kiad. Budapest, 1885.) Egyháztörténelem (A gimnázium 1. és 2. osztálya számára). (Budapest, 1879.) (Új kiad. uo. 1908.) Jellemképek a bibliából. Csurgó, 1902. Közrebocsátotta a Munkácsy Sándor hátrahagyott prédikációit.