BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beregszászi zsinat, a magyar protestantizmus kezdő korában tartott számos zsinat közül egy olyan, amelyről van némi tudomásunk. 1552. dec. 1-én tartották a →beregi egyházmegye lelkészei, kik közül →Kálmáncsehi Sánta Márton munkácsi és →Radán Balázs beregszászi lelkész bírt ismert névvel. Végzései közül négynek maradt fenn a tartalma s kétségtelen belőlük, hogy helvét irányúak hozták. Mivel pedig az úrvacsora tárgyában egy megelőző zsinat hitvallását ismétlik, megállapítható, hogy már azelőtt is nyilatkozott ott a zsinat a helvét irány szellemében, valószínűleg még ugyanazon év folyamán.