BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hruskovics Sámuel (Korpona, 1694. ápr. 1. – Besztercebánya, 1748. szept. 1.) ev. püspök. Korponán kezdett tanulni. Még Jolsván, Selmecbányán, Besztercebányán és Rozsnyón járt iskolába, majd külföldre ment s 1717. márc. 16-án Wittenbergben lett egyetemi hallgató. 1719-ben visszatérve hazájába, egy évig nevelősködött, 1720-ban pedig Egyházmaróton foglalt el lelkészi állást. 1732-től Besztercebányán lelkészkedett, s mint odavaló papot, 1744. jan. 22-én püspöknek választotta a →bányai egyházkerület. 1746-ban végzett egyházlátogatása miatt 1747-ben megfosztották mindkét hivatalától s csak 1748 tavaszán helyezték vissza. – Kiadott egy szlovák kátét (1745.) s kiadta a →Tranoscius énekeskönyvét 88 énekkel bővítve, melyek közül ő fordított egy csomót németből. Respondeált a „De justificatione…” (1719.) tartott vitán. Üdvözlő verset írt →Hajnóczy Dánielhez (1718.).