BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Poszvék Sándor (Sopron, 1839. jún. 20. – Sopron. 1914. nov. 10.) ev. tanár. Sopronban tanult, 1860-ig, midőn külföldre ment s okt. 24-től Jenában gyarapította ismereteit. 1861 őszén hazatérvén, →káplán lett Győrben, 1864 tavaszán pedig lelkésznek választották Meszlenbe. A →középvasi egyházmegyének 1870-től →esperese volt 1877-ig, midőn Sopronban →teol. tanári állást foglalt el. Itt 1889-től az igazgatói tisztet is viselte 1908-ig, midőn nyugalomba lépett. – Az egyetemes egyháznak huzamosabb ideig főjegyzője, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak kezdettől 1911-ig választmányi tagja volt. – Az egyházi közlönyökben megjelent cikkein és prédikációin kívül a következő művei vannak: Iskolaavatási beszéd. (Sopron, 1869.) Esperesi székfoglaló beszéd. (Uo. 1870.) A prot. istentisztelet napjainkban (Zittel után németből). (Budapest, 1875.) Emlékbeszéd →Haubner Máté gyászünnepélyén (A „Haubner Máté emléke” c. füzetben). (Sopron, 1881.) Haubner Máté életrajza (Uo.). Egyházi énekek és imádságok az ev. tanulóifjúság számára. (Sopron, 1886.) (III. kiad. 1903.) Gyámintézeti egyházi beszéd (németül is). (Uo. 1888.) Emlékbeszéd… Káldy Gyula felett („Gyászemléklapok” c. füzetben). (Uo. 1889.) Üdvözlő beszéd… Radó Kálmán →egyházkerületi →felügyelőnek beiktatása alkalmával. (Uo. 1889.) A dunántúli… egyházkerületi gyámolda története. (Uo. 1897.) Ünnepi beszéd a… gyámolda félszázados jubileuma alkalmából. (Uo. 1897.) Komoly szó komoly napokban. (Budapest, 1898.) Üdvözlő beszéd Brunner János soproni lelkész működése 25. évfordulóján. (Sopron, 1899.) Gyámintézeti beszéd (németül is). (Kőszeg, 1899.) A decorum az egyházi szószéken (Prot. Szle, 1902.).

Irodalom: Jausz Vilmos: P. S. (1909.).