BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Báróczy Sándor (Ispánlaka, 1735. ápr. 11. – Bécs, 1809. dec. 24.) ref. vallású költő. Miután Nagyenyeden elvégezte iskoláit, Nagyszebenben a kancelláriánál kapott hivatalt, majd 1760 szeptemberétől Bécsben a magyar testőrségnek volt tagja. 1806-ban ezredesi ranggal nyugalomba vonult, de azután is Bécsben maradt. – Művei közt egyházi érdekűek is vannak: Erkölcsi mesék (A kat. Marmontel után ford.). (Bécs, 1775.) (II. kiad. Pest, 1785.) Erkölcsi levelek (Dusch után ford.) (Bécs, 1775.) (II. kiad. Pest, 1786.) Teremtőhöz való fohászkodás. (Hely és év n.) A mostani adeptus vagyis a szabad kőmívesek valóságos titka (Franciából ford.). (Bécs, 1810.)

Irodalom: Horváth J.: B. S.